Stavebné služby

Komplexná obnova bytových domov, realizácia stavieb.

Naša stavebná spoločnosť sa zameriava na realizáciu obnovy bytových domov, pomoc pri získavaní financií na obnovu bytového domu, na realizáciu individuálnej alebo hromadnej bytovej výstavby, zabezpečujeme komplexnú inžiniersku činnosť.

Komplexná realizácia
stavieb

Spoločnosť PAVJAN s. r. o., má zavedený systém manažérstva kvality, ktorým spĺňa všetky požiadavky uvedenej normy STN EN ISO 9001:2009 na vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných stavieb a s tým súvisiacich prác na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Pri realizácií používame len tie najkvalitnejšie certifikované zatepľovacie systémy, materiály, konštrukcie a technológie. Vždy hľadáme optimálne riešenie k vašej spokojnosti.

Referencie

Realizácie, ktoré hovoria za všetko. Realizované odborne a srdcom.

Máte záujem o naše služby?