Projekcia

Projekt – prvý / najdôležitejší krok.

Architektonická kancelária PAVJAN sa zaoberá navrhovaním, projekciou a poradenstvom  pre bytovú, občiansku a priemyselnú výstavbu. Zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu od zamerania až po energetický certifikát.

Dlhodobo sa tiež zaoberáme problematikou obnovy bytových domov.

Vypracovanie projektovej
dokumentácie

Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy bytového domu je prvým, a preto mimoriadne dôležitým, krokom ku kvalitnej realizácii.  Komplexný projekt obsahuje široký návrh riešení stavebných a technologických problémov vyvolaných dlhodobou existenciou stavby a jej užívaním. Významným posudzovaným ukazovateľom obnovy je jej energetická náročnosť. Projekt komplexnej obnovy bytového domu obsahuje: architektonicko – stavebné riešenie, projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby, energetický posudok, statické posúdenie, projekt výmeny rozvodov, projektantský rozpočet, výkaz výmer.

Referencie

Realizácie, ktoré hovoria za všetko. Realizované odborne a srdcom.

Máte záujem o naše služby?