Späť

Obnova bytového domu

Obnova bytového domu

Obnova bytového domu

Kvalitný projekt znamená dôkladnú prípravu na obnovu bytového domu a je predpokladom dobre vykonanej realizácie.

Komplexný projekt obsahuje široký návrh riešení stavebných a technologických problémov vyvolaných dlhodobou existenciou stavby a jej užívaním. Významným posudzovaným ukazovateľom obnovy je jej energetická náročnosť. je podmienkou kolaudácie budovy.

Projektová dokumentácia Tím skúsených odborníkov vypracuje komplexný projekt podľa platných predpisov a noriem STN a EN. Navrhnuté riešenie obsahuje výhradne kvalitné zatepľovacíe materiály, certifikované systémy a overené technológie.

Komplexný projekt obsahuje široký návrh riešení stavebných a technologických problémov vyvolaných dlhodobou existenciou stavby a jej užívaním.

Rozsah komplexnej obnovy bytového domu:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strešného plášťa + hydroizolácia
  • Zateplenie stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena výplňových konštrukcií (okien, dverí, balkónových zostáv)
  • Výmena bleskozvodu
  • Odstránenie systémových porúch
  • Modernizácia technológií

S vypracovaním projektu
vám radi pomôžeme